Fagerhults varumärkesplattform

En varumärkesplattform som tar avstamp i Fagerhults organisation

och kommunikationshierarkier. Vi analyserade Fagerhults befintliga varumärkesplattform, affärsstrategier, marknadsföring och kommunikationsaktiviteter och intervjuade representanter från alla delar av organisationen. Vi arbetade sedan fram ett nytt syfte, vision, affärskoncept och, viktigast av allt, nya kärnvärden. I projektet ingick också att utveckla ett koncept för att utbilda personal över hela Europa.

Fagerhult Lighting, ett av Europas ledande belysningsföretag, skapar förstklassiga belysningslösningar som ökar människans välbefinnande. Det 75-åriga svenska varumärket vände sig till Ronnestam Creative Studio för att utveckla sin varumärkesplattform på nytt. Vi implementerade vår process och arbetade med över 100 chefer och anställda. Vi använde RonnestamMaslow och RonnestamJung 12 i processen för att diskutera och besluta om positionering, målgruppsprioritering,