En prototyp för SJ's framtid

Hur reser människor med tåg i framtiden?

cirka 100 000 kunder per dag, vände sig till Ronnestam Creative Studio med frågan: Hur ska SJ hantera sina kunder år 2020? En prototyp skapades som grund för deras framtida strategi.

SJ är ett svenskt statligt företag som bedriver persontrafik på järnväg från Narvik i Norge i norr till Berlin i Tyskland i söder. SJ, med mer än 100 års historia och 5000 anställda som hanterar