BAUX Forest Wall

Lokalt producerad. Lokalt byggd.

Vi bestämde oss för att bygga en gigantisk vägg i en glänta i skogen. Processen dokumenterades noggrant av fotografen Jonas Lindström.

När vi skulle lansera BAUX Wood Wool Panels ville vi sätta fokus på hur nära fabriken som råmaterialet kommer från.