Förflytta ICA in i framtiden

Prototyper för framtidens livsmedelsbutik

Vi hade ett nära samarbete med ICA-teamet för att utveckla en omfattande strategi som skulle överensstämma med deras mål. Vi gav också liv åt strategin genom att skapa visualiseringar som lätt kunde förstås och kommuniceras till ledningsgruppen, anställda och partner.

I slutändan resulterade vårt samarbete med ICA i en tydlig och användbar färdplan för deras framtida marknadsföringsinsatser, vilket ger dem förutsättningar att lyckas i ett detaljhandelslandskap i snabb utveckling.

ICA, ett detaljhandelsföretag med 2400 egna och återförsäljarägda butiker på fem geografiska marknader, anlitade Ronnestam Creative Studio för att ta itu med en stor utmaning. De gav oss i uppdrag att guida dem genom processen att identifiera vad "Next Generation Marketing" innebar för deras varumärke och hur de ytterligare skulle kunna höja sin position som ett varumärke i världsklass, samtidigt som de skulle vara trogna sin vision om att göra varje dag lite enklare. För att uppnå detta mål använde vi oss av Ronnestam Prototype-processen,